Retourneren | Spanbandenwebshop.com

Spanbandenwebshop.com hanteert een verwerkingstijd van 5 werkdagen. Na verwerking van uw retour zult u geïnformeerd worden over de status en verdere gang van zaken. Wij streven er naar om het door u betaalde bedrag binnen 7 á 14 dagen terug te storten. Bij een retour binnen de zichttermijn wordt het gehele bedrag inclusief de verzendkosten teruggestort. Let op, dit geldt alleen als het product ongebruikt / onbeschadigd retour is gestuurd.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument